Použité pojmy

ISO 9001 je mezinárodní norma pro systémy managementu kvality. Smyslem této
normy je plnění požadavků na kvalitu výrobků a služeb s cílem zvyšování
spokojenosti zákazníků.

ISO 14001 je mezinárodní norma pro systémy environmentálního managementu.
Smyslem této normy je ochrana životního prostředí s cílem snižování negativních
dopadů na ovzduší, vody, půdy a přírodní zdroje.

ISO/TS 16949 je mezinárodní norma (technická specifikace) pro systémy
managementu kvality v automobilovém průmyslu. Tato specifikace obsahuje zvláštní
požadavky na používání normy ISO 9001 v automobilové výrobě a souvisejících
službách.

QS-9000 je soubor norem pro systémy managementu kvality v americkém
automobilovém průmyslu. VDA je soubor norem pro systémy managementu kvality
v německém automobilovém průmyslu.

Integrovaný systém může být složen z výše uvedených a dalších jednotlivých
systémů. Integrovaný systém využívá společné prvky jednotlivých systémů.

Certifikační audit (certifikace) je proces schvalování jednotlivého
nebo integrovaného systému certifikačním orgánem. Je-li tento systém ve shodě
s některou z uvedených norem, certifikační orgán jej potvrdí vydáním certifikátu.

Certifikační orgán je nezávislá komerční organizace, která je akreditována (uznána)
pro schvalování jednotlivých nebo integrovaných systémů v příslušném průmyslovém
nebo jiném oboru. Certifikační orgány jsou uznávány akreditačními orgány.

Akreditační orgány jsou národní a mezinárodní instituce, které jsou zřizovány
národními vládami a významnými oborovými sdruženími. V tuzemsku je touto
národní institucí Český institut pro akreditaci.

Vaši zákazníci jsou rozhodující při volbě důvěryhodného certifikačního orgánu
(tj. kvalifikovaného a uznaného významnými akreditačními orgány). Je-li váš
jednotlivý nebo integrovaný systém schválen důvěryhodným certifikačním orgánem,
také vaši zákazníci mohou získat v tento systém důvěru.